ELSA Bucharest | Departamente
708
page-template-default,page,page-id-708,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
DEPARTAMENTE

Activități Academice (AA)

Pe baza unei rețele internaționale care facilitează schimbul de informație juridică, depășind puntea acumulării de cunoștințe, acest departament pune accent pe aplicarea noțiunilor teoretice în practică. Scopul departamentului este urmărit prin promovarea practicii și a aplicării conceptelor teoretice și se conturează, în primul rând, prin promovarea viziunii Asociației și, în al doilea rând, prin contribuirea la educația juridică a studenților.

 

Activitățile departamentului se concretizează în: Concursurile de Procese Simulate, Concursurile de Eseuri, Dezbaterile pe teme juridice.

Proiectele AA

Seminare & Conferințe (SC)

Seminare și Conferințe îți concentrează atenția pe o informare cât mai bună a studenților interesați de diferitele aspecte sociale, legale și economice. Departamentul S&C reușește să contribuie semnificativ la dezvoltarea tinerilor juriști prin organizarea de: seminare și conferințe, școli de vară și vizite de studiu desfășurate la nivel local, național, dar și internațional.

Proiectele SC

STEP (Student Trainee Exchange Programme)

Departamentul STEP are ca activitate de bază oferirea de stagii de practică studenților la drept. STEP oferă posibilitatea de a obține locuri de practică atât la nivel local și national, cât și la nivel international. Seminarele organizate de acest departament au rolul de a facilita accesul studenților la informații despre oportunitățile existente în domeniul juridic, după finalizarea studiilor.

Proiectele STEP

Marketing (MKT)

MKT, în calitate de department support al ELSA București, se ocupă cu promovarea proiectelor realizate în cadrul asociației, prin diverse materiale de promovare, precum afișe, mape de prezentare, badge-uri, diplome etc. În plus, acesta asigură totodată suportul tehnic necesar desfașurării cu succes a proiectelor.

 

Promovarea evenimentelor asociației este de o importanță deosebită pentru definirea imaginii ELSA. Pentru a se putea forma în exterior o reprezentare pliabilă atât pe cerințele grupului-țintă, cât și pe scopul și viziunea ELSA, promovarea urmează două direcții : activități de strategie de imagine, implementarea acestora prin advertising și Public Relations, prin menținerea unei legături strânse cu care asociația colaborează, dar și cu mass-media.

Proiectele MKT

Resurse Umane (RU)

RU reprezintă alături de MKT, un departament suport al asociației, care se ocupă cu recrutarea, instruirea, motivarea și orientarea membrilor. Scopul acestui departament se realizează prin participarea membrilor săi la diferite programme de training menite să le asigure dezvoltarea personală și profesională. Principala activitate a departamentului se realizează în cadrul recrutărilor și a organizării de petreceri, prin intermediul cărora se conferă un suflu nou întregii asociații.

Colaborări interdepartamentale

Proiectele interdepartamentale